Соціально-економічне становище Кіровоградської області у січні-жовтні 2017 року

Аватар пользователя Официальный источник

Демографічна ситуація та соціальний захист

Чисельність наявного населення в області, за оцінкою, на 1 жовтня 2017р. становила 959,3 тис. осіб. Упродовж січня–вересня 2017р. чисельність населення зменшилася на 6495 осіб. Зменшення чисельності населення області відбулося за рахунок природного (5753 особи) та міграційного (742 особи) скорочення. Порівняно із січнем–вереснем 2016р. обсяг природного скорочення збільшився на 492 особи.

Природний рух населення в січні–вересні 2017р. характеризувався суттєвим перевищенням числа померлих над живонародженими: на
100 померлих – 51 живонароджений.

Серед причин смерті населення області в січні–вересні 2017р.,
як і в січні–вересні 2016р., перше місце посідали хвороби системи кровообігу, друге – новоутворення, третє – зовнішні причини смерті.

У січні–вересні 2017р. призначено субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг 268,4 тис. домогосподарств,                              з них у міських поселеннях – 196 тис. домогосподарств, сільській місцевості – 72,4 тис.

Кількість домогосподарств, які отримували субсидії у вересні 2017р., становила 47,4% загальної кількості домогосподарств області. Серед домогосподарств, які отримують субсидії, 43,4% – домогосподарства з однієї особи, 30,5% – з двох, решта - із трьох та більше осіб.

Загальна сума призначених субсидій у січні–вересні 2017р. становила 108,5 млн.грн, у тому числі у міських  поселеннях – 87 млн.грн,
у сільській місцевості – 21,5 млн.грн.

Середній розмір призначеної субсидії на одне домогосподарство
у вересні 2017р. становив 153,4 грн (у серпні – 173,2 грн).

Крім того, у січні–вересні 2017р. 51,6 тис. домогосподарств області було призначено субсидії готівкою на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, в тому числі у міських поселеннях – 18,6 тис. домогосподарств,
у сільській місцевості – 33 тис.

За січень–вересень 2017р. загальна сума субсидій готівкою, яка  призначена домогосподарствам на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, становила 147,2 млн.грн, у тому числі у міських поселеннях – 55,6 млн.грн,
у сільській місцевості – 91,6 млн.грн.

Середній розмір призначеної у вересні 2017р. субсидії цього виду послуг на одне домогосподарство становив 2809,8 грн.

У січні–вересні 2017р. загальна сума субсидій готівкою, яка отримана домогосподарствами на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, становила 119,5 млн.грн.

У січні–вересні 2017р. населенням області сплачено за житлово-комунальні послуги 701,5 млн.грн (98% нарахованих за цей період сум), за електроенергію – 486,2 млн.грн.

На кінець вересня 2017р. заборгованість населення за централізоване опалення та гаряче водопостачання становила 75,4 млн.грн, за утримання будинків і споруд та прибудинкових територій – 40 млн.грн, за централізоване водопостачання та водовідведення – 6,4 млн.грн, за вивезення побутових відходів – 2,4 млн.грн, за електроенергію – 51,3 млн.грн. У той же час, за рахунок перевищення нарахованих бюджетних коштів (призначені субсидії) організаціям, що надають домогосподарствам послуги з газопостачання, над вартістю фактично спожитих послуг, заборгованість населення з оплати цього виду послуг на кінець вересня 2017р. відсутня.

 

Доходи населення

За січень–жовтень 2017р. розмір середньомісячної номінальної заробітної плати штатних працівників підприємств, установ, організацій (юридичних осіб та відокремлених підрозділів юридичних осіб) із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб становив 5666 грн., що на 46,8% вище ніж за січень–жовтень 2016р.

Найбільш оплачуваними в економіці області у січні–жовтні 2017р. були працівники фінансової та страхової діяльності, державного управління                           й оборони; обов’язкового соціального страхування, транспорту, добувної промисловості і розроблення кар’єрів, лісового господарства та лісозаготівлі, де заробітна плата у 1,3–2,1 раза перевищила середній показник по області.

Значно нижчою залишається заробітна плата працівників у поштовій та кур’єрській діяльності, сферах тимчасового розміщування й організації харчування, операцій з нерухомим майном, творчості, мистецтва та розваг, функціювання бібліотек, архівів, музеїв та інших закладів культури, будівництві, сферах адміністративного та допоміжного обслуговування, охорони здоров’я та надання соціальної допомоги, професійної, наукової та технічної діяльності, інформації та телекомунікацій, оптовій та роздрібній торгівлі; ремонті автотранспортних засобів і мотоциклів, освіті, сільському господарстві. Співвідношення рівня оплати праці в зазначених видах діяльності до середнього по області становило 51,2%–96,3%.

У січні–жовтні 2017р. порівняно з січнем–жовтнем 2016р. спостерігалося збільшення реальної заробітної плати на 26,1% (у січні–жовтні 2016р. порівняно з січнем–жовтнем 2015р. – на 7,3%).

Загальна сума невиплаченої заробітної плати (по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із урахуванням цензу за кількістю найманих працівників) впродовж січня–жовтня 2017р. зменшилася на 47,2%
і на 1 листопада 2017р. становила 15,8 млн.грн.

Обсяг невиплаченої заробітної плати становив 1,4% фонду оплати праці, нарахованого за жовтень 2017р.

Сума боргу працівникам економічно активних підприємств упродовж січня–жовтня 2017р. збільшилася на 35,9% і на 1 листопада 2017р. становила
8,7 млн.грн або 55% загальної суми боргу по області.

Кількість працівників, перед якими є борги з виплати заробітної плати, на 1 листопада 2017р. становила 1,3 тис. осіб або 0,7% середньооблікової кількості штатних працівників, зайнятих в економіці області. Кожному із зазначених працівників не виплачено в середньому по 6,9 тис.грн, що на 12,8% більше розміру середньої заробітної плати, нарахованої штатному працівнику за жовтень 2017р.

Заборгованість із виплати заробітної плати за рахунок коштів державного бюджету на 1 листопада 2017р. становила 2,7 тис.грн.

Сума заробітної плати, не виплаченої працівникам підприємств-банкрутів, зменшилася на 69,8% і на 1 листопада 2017р. становила 7,1 млн.грн.

На підприємствах, які призупинили виробничо-господарську діяльність у 2014–2016рр. (економічно неактивні), заборгованість із виплати заробітної плати на 1 листопада 2017р. відсутня.

 

Зайнятість та безробіття

За даними обласного центру зайнятості на обліку цієї установи
на кінець жовтня 2017р. перебувало 11,7 тис. безробітних громадян області,                      що на 4,5% менше ніж на кінець вересня.

Рівень зареєстрованого безробіття в цілому по області на кінець жовтня 2017р. становив 2,03% населення працездатного віку.

Середньооблікова кількість безробітних, які отримували допомогу по безробіттю, в жовтні 2017р. склала 8,2 тис. осіб; середній розмір допомоги по безробіттю – 1840 грн, що дорівнює 57,5% законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати.

Кількість вільних робочих місць (вакантних посад), заявлених роботодавцями до обласного центру зайнятості, на кінець місяця
становила 2,9 тис.

Навантаження зареєстрованих безробітних на одне вільне робоче місце (вакантну посаду) по області порівняно з вереснем не змінилося і на кінець  жовтня п.р. становило 4 особи.

 

Правосуддя та злочинність

За повідомленням прокуратури області, протягом січня–
жовтня 2017р. обліковано 16019 кримінальних правопорушень.
Із загального числа зафіксованих правоохоронними органами кримінальних проявів 44,7% – тяжкі та особливо тяжкі.

Протягом січня–жовтня 2017р. обліковано 51 очевидне умисне вбивство і замах на вбивство, 59 умисних тяжких тілесних ушкоджень та
4 зґвалтування і замахів на зґвалтування.

Кількість випадків крадіжок становила 10141, шахрайств – 901,                      грабежів – 369, розбоїв – 71, хабарництва – 56.

У загальній кількості злочинів 75,1% становили злочини проти власності, 7,8% – злочини проти життя та здоров’я особи, 3,9% – злочини
у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров’я населення, 2,7% – злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту, 2,1% – злочини у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг, 1,9% – злочини проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об’єднань громадян та злочини проти журналістів, 1,7% – злочини проти громадського порядку та моральності, 1,5% – злочини проти громадської безпеки.

Правоохоронними органами за цей період виявлено 40 осіб,
які скоїли злочини у складі 8 організованих груп (злочинних організацій); закінчено 8 кримінальних проваджень про кримінальні правопорушення, вчинені організованими групами і злочинними організаціями.

Кількість потерпілих від злочинів у січні–жовтні 2017р. становила                   12416 осіб, з числа яких 4589 – жінки, 1152 – особи похилого віку та інваліди                     1 і 2 груп, 89 – неповнолітні та 42 – діти до 14 років. Найбільша кількість потерпілих (73,7%) – від крадіжок та грабежів, серед яких 37,9% – жінки. У дорожньо-транспортних пригодах, пов’язаних зі злочинами, на території області постраждало 167 осіб.

Усього внаслідок злочинних діянь загинуло 135 осіб, із числа
яких 32,6% – умисно вбито; 22,2% – внаслідок дорожньо-транспортних пригод, пов’язаних зі злочинами; 11,9% – загинуло у результаті нанесення умисних тяжких тілесних ушкоджень.

Кількість виявлених осіб, які вчинили злочини, становила 2959,
з них жінок – 284, неповнолітніх – 151. У загальній кількості виявлених осіб, які вчинили злочини, 30,9% раніше вже ставали на злочинний шлях,
із яких більше ніж кожний другий мав незняту або непогашену судимість,                      10,1% знаходились у стані алкогольного сп’яніння, 9,1% вчинили злочин
у групі. Питома вага працездатних осіб, підозрюваних у скоєнні злочинів, які на момент учинення злочину не працювали і не навчалися, становила 70,4%, безробітних – 11,4%.

 

Внутрішня торгівля

Оборот роздрібної торгівлі, який включає дані щодо роздрібного
товарообороту підприємств (юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, у січні–жовтні 2017р. становив 12242,3 млн.грн, що в порівнянних цінах на 2,9% більше обсягу січня–жовтня 2016р.

Роздрібний товарооборот підприємств (юридичних осіб), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, у січні–
жовтні 2017р. становив 8299,9 млн.грн, що у порівнянних цінах на 3,3% більше обсягу січня–жовтня 2016р.

Реалізація послуг. У ІІІ кварталі 2017р. підприємствами сфери нефінансових послуг реалізовано послуг на суму 1765,8 млн.грн.

У структурі обсягу реалізованих послуг за видами економічної діяльності значну частку (69,5%) займали послуги підприємств транспорту, складського господарства, поштової та кур’єрської діяльності. Частка послуг, наданих підприємствами сфери інформації та телекомунікацій, склала 14,5%, адміністративного та допоміжного обслуговування – 4,9%, організацій, що здійснюють операції з нерухомим майном, – 3%, підприємствами сфери професійної, наукової та технічної діяльності – 2,9%, установами освіти – 2%.

Частка послуг, реалізованих населенню, у загальному обсязі реалізованих послуг склала 19,1%.

 

Капітальні інвестиції

У січні–вересні 2017р. підприємствами та організаціями області
за рахунок усіх джерел фінансування освоєно 4468,8 млн.грн капітальних інвестицій. Порівняно з січнем–вереснем 2016р. обсяг освоєних капітальних інвестицій по області збільшився на 15,8%.

Головним джерелом фінансування капітальних інвестицій у січні–вересні 2017р. були власні кошти підприємств та організацій, за рахунок яких освоєно 81,4% усіх капіталовкладень. Частка цих коштів у загальному обсязі зменшилася порівняно з січнем–вереснем 2016р. на 2,5 в.п.

Зменшилася частка капітальних інвестицій, освоєних за рахунок коштів населення на будівництво житла (на 1 в.п.), натомість збільшилася –                                     за рахунок коштів місцевих бюджетів (на 4,3 в.п.), кредитів банків та інших позик (на 1,7 в.п.), державного бюджету (на 0,2 в.п.).

Найбільшу частку капітальних інвестицій у січні–вересні 2017р. освоєно підприємствами сільського, лісового та рибного господарства (55,3%) і промисловості (23,3%).

Капітальні інвестиції у житлові будівлі становили 147,3 млн.грн
або 3,3% загального обсягу капітальних інвестицій області (у січні–
вересні 2016р. – 2,8%).

У січні–вересні 2017р. обсяг капітальних інвестицій на одну особу населення області склав 4640,3 грн.

 

Сільське господарство

У січні–жовтні 2017р. індекс сільськогосподарської продукції порівняно з відповідним періодом 2016р. становив 89%, у т.ч. у сільськогосподарських підприємствах – 84,3%, господарствах населення – 95,8%.

Рослинництво. За січень–жовтень п.р. індекс продукції рослинництва порівняно з відповідним періодом 2016р. склав 87,1%, у т.ч. в сільськогосподарських підприємствах – 83,8%, господарствах населення – 93,7%.

На 1 листопада п.р. господарствами всіх категорій культури зернові та зернобобові скошено та обмолочено на площі 760,6 тис.га, що складає 92,8% площі посіву культур зернових та зернобобових, посіяних під урожай 2017 року (торік – 88,6% таких площ); виробництво зерна становило 2708,1 тис.т                           (у початково оприбуткованій вазі), що на 16,3% менше, ніж було одержано                          на початок листопада 2016р. У середньому з 1 га обмолоченої площі одержано 35,6 ц зерна (на 9,2 ц менше ніж торік), у т.ч. сільськогосподарськими підприємствами – 36,5 ц (на 10,7 ц менше), господарствами населення – 32,9 ц (на 5,6 ц менше).

На початок листопада п.р. господарствами всіх категорій соняшник зібрано на площі 534,8 тис.га; виробництво становило 1086,9 тис.т, що на 12,7% менше, ніж торік; при середній врожайності з 1 га 20,3 ц (торік – 22,8 ц).

На початок листопада п.р. виробництво буряку цукрового фабричного  (249,2 тис.т) було на 27,7% меншим, ніж торік (як за рахунок скорочення зібраної площі на 17,9%, так і зменшення урожайності на 12%).

Усіма категоріями господарств накопано 559,9 тис.т картоплі, що на 7,2% менше ніж на 1 листопада 2016р. при середній врожайності 128 ц з 1 га. Виробництво культур овочевих відкритого ґрунту (240,7 тис.т) зросло проти минулорічного на 4,5%, середня врожайність склала 131,3 ц з 1 га.

Господарствами населення одержано майже 100% обсягу виробництва картоплі, 98,8% культур плодових та ягідних, 97,2% культур овочевих відкритого ґрунту.

Тваринництво. За січень–жовтень п.р. індекс продукції тваринництва порівняно з відповідним періодом 2016р. становив 99%, у т.ч. в сільськогосподарських підприємствах – 92,6%, господарствах населення – 100,8%.

Виробництво м’яса (реалізація сільськогосподарських тварин
на забій у живій масі) усіма категоріями господарств у січні–
жовтні 2017р. склало 59 тис.т та порівняно з січнем–жовтнем 2016р. зменшилося на 0,6 тис.т або на 1%. У структурі реалізації сільськогосподарських тварин на забій аграрними підприємствами (крім малих) частка свиней становила 83,2% (у січні–жовтні 2016р. – 80,9%), великої рогатої худоби – 16,3% (16,2%), птиці свійської – 0,1% (2,7%).

Обсяг вирощування сільськогосподарських тварин в аграрних підприємствах (крім малих) у січні–жовтні 2017р. становив 17,7 тис.т, що
на 4,9% менше ніж у січні–жовтні 2016р., у т.ч. великої рогатої худоби –
2,9 тис.т (на 1,7% менше), свиней – 14,7 тис.т (на 5,5% менше). Відношення загального обсягу вирощування сільськогосподарських тварин до реалізації на забій сільськогосподарських тварин у живій масі становило 102,2% (у січні–жовтні 2016р. – 101,9%).

У січні–жовтні 2017р. загальне виробництво молока порівняно
з січнем–жовтнем 2016р. зменшилося на 1,2% і склало 274,9 тис.т,
у т.ч. у господарствах населення – на 1,7% (226,4 тис.т),
у сільськогосподарських підприємствах – зросло на 0,8% (48,5 тис.т).

Порівняно з січнем–жовтнем 2016р. в аграрних підприємствах (крім малих) середній надій молока від корів, що були в наявності на початок 2017р., зменшився на 2 кг (на 0,1%) і становив 4926 кг.

У січні–жовтні 2017р. загальне виробництво яєць від птиці свійської усіх видів порівняно з січнем–жовтнем 2016р. зменшилося на 4,8% і склало                          397,8 млн.шт, у т.ч. в сільськогосподарських підприємствах – у 16,2 раза                         (2,5 млн.шт), господарствах населення – зросло на 4,8% (395,3 млн.шт). Виробництвом яєць займалися сільськогосподарські підприємства (крім малих) 6 районів області.

Загальна кількість великої рогатої худоби становила 113,8 тис. голів                        (на 0,9% більше ніж на 1 листопада 2016р.), у т.ч. корів – 58,5 тис. голів
(на рівні 1 листопада 2016р.), свиней – 235,7 тис. голів (на 6% менше), овець                                  і кіз – 47,4 тис. голів (на 1,1% більше) та птиці свійської – 6081,8 тис. голів
(на 2,8% більше).

Порівняно з показниками на 1 листопада 2016р. в аграрних підприємствах (крім малих) зменшилася кількість великої рогатої худоби на 1,9%, свиней – на 6,3%, овець і кіз – на 4,5%, птиці свійської – на 0,5%, разом з цим збільшилася кількість корів на 1,6%.

На початок листопада 2017р. населенням утримувалося 76,6% загальної кількості великої рогатої худоби (на 1 листопада 2016р. – 76%), у т.ч. корів – 82,4% (82,6%), свиней – 43% (42,8%), овець і кіз – 87,8% (87%), птиці                       свійської – 99,6% (99,6%).

Реалізація сільськогосподарської продукції. Середні ціни продажу аграрної продукції сільськогосподарськими підприємствами (крім малих) за всіма напрямами реалізації у січні–жовтні 2017р. порівняно з січнем–жовтнем 2016р. зросли на 11,8%, у т.ч. продукції рослинництва – на 10,6%,                     тваринництва – на 39,7%.

Наявність культур зернових та зернобобових, соняшнику.

На 1 листопада 2017р. в сільськогосподарських підприємствах (крім малих) та підприємствах, що займалися зберіганням та переробкою культур зернових та зернобобових, було в наявності 1444,8 тис.т зерна (на 17,1% менше проти 1 листопада 2016р.), у т.ч. 445,9 тис.т пшениці (на 25,5% менше). Безпосередньо в аграрних підприємствах (крім малих) зберігалося 795,8 тис.т культур зернових та зернобобових, у т.ч. 272,9 тис.т пшениці, 416,4 тис.т кукурудзи, 67,2 тис.т ячменю. Підприємства, що займалися зберіганням та переробкою культур зернових та зернобобових, мали в наявності 649 тис.т зерна (на 17,7% менше).

Запаси соняшнику становили 660,8 тис.т (на 9,8% менше проти                                1 листопада 2016р.), із них безпосередньо у сільськогосподарських підприємствах (крім малих) зберігалося 352,4 тис.т, на підприємствах, що займалися його зберіганням та переробкою – 308,4 тис.т.

 

Промисловість

У жовтні 2017р. порівняно з попереднім місяцем та жовтнем 2016р. індекс промислового виробництва становив відповідно 130,9% та 96,4%, за підсумками січня–жовтня 2017р. –106,6%.

У добувній промисловості і розробленні кар’єрів у січні– жовтні 2017р. порівняно з січнем–жовтнем 2016р. обсяг виробництва продукції збільшився                      на 14,4%, у т.ч. у добуванні руд кольорових металів – на 14,3%, каменю піску та глини – на 8%.

На підприємствах переробної промисловості у січні–жовтні 2017р. порівняно з січнем–жовтнем 2016р. виробництво промислової продукції зросло на 5,1%.

У виробництві харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів випуск промислової продукції порівняно з січнем–жовтнем 2016р. збільшився на 17%, у т.ч. у виробництві молочних продуктів – на 25,3%, олії та тваринних жирів – на 21,3%, напоїв – на 11,5%, інших харчових продуктів – на 11%, готових кормів для тварин – на 1,5%. Водночас зменшились обсяги виробництва продуктів борошномельно-круп’яної промисловості на 20,6%, м’яса та м’ясних продуктів – на 10,3%, хліба, хлібобулочних і борошняних виробів – на 6,5%.

У січні–жовтні 2017р. порівняно з січнем–жовтнем 2016р. спостерігалося збільшення виробництва олії соняшникової нерафінованої та її фракцій (крім хімічно модифікованих) на 124 тис.т, кормів готових для тварин, що утримують на фермах, – на 723 т, виробів кондитерських цукрових, що не містять какао, – на 485 т, виробів здобних – на 35 т, печива солодкого і вафель – на 21 т, напоїв безалкогольних – на 8 тис.дал. Водночас зменшилось виробництво борошна
на 5953 т, олії соєвої нерафінованої та її фракцій – на 4504 т, круп – на 1443 т, хліба та виробів хлібобулочних, нетривалого зберігання – на 1316 т, виробів ковбасних – на 1310 т, м’яса свиней свіжого чи охолодженого – на 807 т, субпродуктів харчових великої рогатої худоби, свиней, баранів, овець, кіз, коней, інших тварин родини конячих, свіжих чи охолоджених – на 292 т, м’яса великої рогатої худоби свіжого чи охолодженого – на 240 т, горіхів, арахісу та насіння, смаженого, соленого чи приготованого в інший спосіб – на 149 т, м′яса свиней замороженого – на 85 т.

У текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів обсяги випуску продукції зросли на 6,2%,
у т.ч. у виробництві одягу – на 27,6%, текстильному виробництві – на 4,9%.

У виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності у січні–жовтні 2017р. спостерігалося збільшення випуску продукції на 12,8%, у т.ч. у виготовленні виробів з паперу та картону – на 6,6%. Разом з цим у поліграфічній діяльності і наданні пов’язаних з нею послуг випуск продукції зменшився на 30,4%, лісопильному та стругальному виробництві –     на 18,2%.

У виробництві хімічних речовин і хімічної продукції у січні–
жовтні 2017р. випуск продукції зріс на 32%, у т.ч. на підприємствах
з виробництва основної хімічної продукції, добрив і азотних сполук, пластмас і синтетичного каучуку в первинних формах – у 1,9 раза, фарб, лаків і подібної продукції, друкарської фарби та мастик – на 13,3%.

На підприємствах із виробництва гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції випуск промислової продукції
у січні–жовтні 2017р. порівняно з січнем–жовтнем 2016р. збільшився на 35,7%, у т.ч. на підприємствах з різання, оброблення та оздоблення декоративного та будівельного каменю – у 3,4 раза, виготовлення виробів із бетону, гіпсу та цементу – на 46,1%, виробництва пластмасових виробів – на 7,2%.

У металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання випуск промислової продукції у січні–жовтні 2017р. порівняно з відповідним періодом 2016р. зменшився на 6,9%, у т.ч. у виробництві чавуну, сталі та феросплавів – на 12%, виробництві будівельних металевих конструкцій і виробів – на 6,7%. Поряд із цим у виробництві іншої продукції первинного оброблення сталі приріст продукції становив 13,9%.

У машинобудуванні випуск промислової продукції у січні–жовтні 2017р. порівняно з січнем–жовтнем 2016р. зменшився на 32,6%, у т.ч. у виробництві проводів, кабелів і електромонтажних пристроїв – на 95,9%, електродвигунів, генераторів, трансформаторів, електро-розподільчої та контрольної апаратури – на 5,2%, інших машин і устатковання загального призначення – на 1,3%. Разом із цим, на підприємствах із виробництва машин і устатковання загального призначення випуск промислової продукції збільшився в 1,8 раза, машин і устатковання для сільського та лісового господарства – на 14,2%.

У виробництві, передачі та розподіленні електроенергії обсяги виробництва продукції зросли на 1,1%.

 

Будівництво

У січні–жовтні 2017р. підприємствами області виконано будівельних робіт на суму 859 млн.грн. Індекс будівельної продукції у січні–жовтні 2017р. порівняно з січнем–жовтнем 2016р. становив 146,6%.

Нове будівництво, реконструкція та технічне переоcнащення склали 64,4% загального обсягу виконаних будівельних робіт, капітальний
і поточний ремонти – 24,8% та 10,8% відповідно.

У січні–вересні 2017р. в області прийнято в експлуатацію 32,4 тис.м2 загальної площі житла, що на 9,4% менше ніж у січні–вересні 2016р.
Переважну частину (74,2%) загального обсягу житла прийнято в експлуатацію                         в одноквартирних будинках, 25,8% – у будинках із двома й більше квартирами.

У січні–вересні 2017р. прийнято в експлуатацію 301 квартиру. Середній розмір квартири становив 105,7 м2 загальної площі, при цьому
в міських поселеннях – 102,1 м2, у сільській місцевості – 121,1 м2 загальної площі.

Крім цього, прийнято в експлуатацію 0,4 тис.м2 дачних та садових будинків, що на 20,1% більше ніж у січні–вересні 2016р.

У січні–вересні 2017р. завершено будівництво й прийнято
в експлуатацію ряд виробничих об’єктів і потужностей, серед яких                                сонячні електростанції потужністю 15 тис.кВт, лінії електропередачі протяжністю 2,52 км, місцеві трубопроводи для транспортування газу – 1,8 км,                            місцеві водопровідні мережі – 6,9 км, місцеві каналізаційні та водостічні                              мережі – 0,88 км, залізничні колії промислових підприємств – 0,36 км, потужності з виробництва: виробів з м’яса – 1,1 тис.т,                                                         олії нерафінованої – 29,2 тис.т, пластмасових виробів – 10,5 млн.шт,                 потужності з розфасовки олії – 59,8 тис.т, автостанція, склади, готель, магазини, виставковий павільйон, кафе, станція технічного обслуговування автомобілів, гаражі, церква, котельні та інші.

Прийнято в експлуатацію також будівлі для потреб сільського господарства, зокрема: елеватори на 92 тис.т одночасного зберігання, елеватори для зберігання оліє-насіння – на 20 тис.т одночасного зберігання, силосні споруди – на 0,38 тис.м3, зерносклади механізовані – на 58,38 тис.т одночасного зберігання, зерноочисні, зерноочисно-сушильні пункти та будівлі для зберігання зерна – на 3,2 тис.т та 3 тис.т відповідно, гаражі, сараї та навіси для зберігання сільськогосподарських машин – на 3 тис.м2 загальної площі та інші.

 

Транспорт

У січні–жовтні 2017р. підприємствами транспорту перевезено
17065,7 тис.т вантажів, що в 1,7 раза більше ніж у січні–жовтні 2016р., вантажооборот збільшився на 4,9% і становив 21847,9 млн.ткм.

Залізницею у січні–жовтні 2017р. перевезено 6514,3 тис.т вантажів,
що на 2,2% більше ніж у січні–жовтні 2016р. Збільшилося перевезення нафти і нафтопродуктів в 1,5 раза, хімічних і мінеральних добрив –
на 35,7%, кам’яного вугілля – на 20%, брухту чорних металів –
на 15,4%, будівельних матеріалів – на 3,2%. Разом з цим зменшилося на 3,6% перевезення зерна і продуктів перемолу. Вантажооборот підприємств залізничного транспорту зріс на 5% і становив 21184,3 млн.ткм.

Автомобільним транспортом (з урахуванням перевезень, виконаних фізичними особами–підприємцями) у січні–жовтні 2017р. перевезено 10549,3 тис.т вантажів, що у 3 рази більше порівняно з січнем–жовтнем 2016р., вантажооборот зріс на 1% і становив 662,5 млн.ткм.

Авіаційним транспортом у січні–жовтні 2017р. перевезено
2,1 тис.т вантажів, що на 44,4% менше порівняно з січнем–
жовтнем 2016р., вантажооборот зменшився на 40% і становив 1,1 млн.ткм.

 

У січні–жовтні 2017р. послугами пасажирського транспорту скористалися 52,5 млн. пасажирів, що на 8,6% більше ніж у січні–жовтні 2016р., пасажирооборот зменшився на 0,4% і становив 2035,7 млн.пас.км.

Залізницею у січні–жовтні 2017р. перевезено 4,1 млн. пасажирів, що залишилось на рівні січня–жовтня 2016р., пасажирооборот зріс на 5,6%
і становив 1367,5 млн.пас.км.

Автомобільним транспортом (з урахуванням перевезень, виконаних фізичними особами–підприємцями) у січні–жовтні 2017р. перевезено 35,7 млн. пасажирів, що на 8,3% менше порівняно з січнем–жовтнем 2016р. Пасажирооборот підприємств автомобільного транспорту зменшився на 15,5% і становив 580,2 млн.пас.км.

Обсяги перевезень пасажирів виконаних фізичними особами –підприємцями у січні–жовтні 2017р. зменшились на 19,3% та становили
9,7 млн. пасажирів.

Авіаційним транспортом у січні–жовтні 2017р. перевезено
51,9 тис. пасажирів, що на 25,2% менше порівняно з січнем–
жовтнем 2016р., пасажирооборот зменшився на 40,9% і становив
20,5 млн.пас.км.

Тролейбусами у січні–жовтні 2017р. перевезено 12,7 млн. пасажи-рів, що у 2,4 раза більше ніж у січні–жовтні 2016р.

У січні–вересні 2017р. обсяги доходів від надання послуг пошти
та зв’язку склали 670,2 млн.грн, у тому числі населенню – 482,1 млн.грн.

Найбільший обсяг доходів у січні–вересні 2017р., отримано від надання послуг рухомого (мобільного) зв’язку – 464,9 млн.грн, що становить 69,4% загального обсягу доходів. Частка доходів від надання Інтернет-послуг склала 11,5%, послуг фіксованого телефонного зв’язку – 8,6%, поштової та кур’єрської діяльності – 4,3%, трансляції теле- та радіопрограм, радіозв’язку – 2,9%.

Станом на 1 жовтня 2017р. кількість абонентів рухомого (мобільного) зв’язку порівняно з початком року зросла на 1,4% і становила 1192,6 тис. абонентів. Водночас кількість абонентів мережі Інтернет скоротилась на 25,8%, фіксованого телефонного зв’язку – на 12,8%, кабельного телебачення – на 1,5% і становила відповідно 164,8 тис., 106,7 тис. та 39,1 тис. абонентів.

 

 

Зовнішньоекономічна діяльність

У січні–вересні 2017р. обсяг експорту товарів становив
311,6 млн.дол. США, імпорту – 177,8 млн.дол. Порівняно з січнем–
вереснем 2016р. експорт збільшився на 5,3%, імпорт – на 29%. Позитивне сальдо становило 133,8 млн.дол.

На формування позитивного сальдо вплинули окремі товарні групи: жири та олії тваринного або рослинного походження (96 млн.дол.),
зернові культури (70,4 млн.дол.), руди, шлак і зола (19,5 млн.дол.), залишки і відходи харчової промисловості (12,8 млн.дол.).

Коефіцієнт покриття експортом імпорту у січні–вересні 2017р. становив 1,75 (у січні–вересні 2016р. – 2,15).

Зовнішньоторговельні операції проводились з партнерами 107 країн світу.

У цілому область експортувала товари до 96 країн світу.

У січні–вересні 2017р. обсяг експорту товарів до країн ЄС становив
78,1 млн.дол. (25,1% загального обсягу експорту) та зменшився на 10,1% порівняно з січнем–вереснем 2016р.

Серед найбільших партнерів-країн ЄС зросли експортні поставки до Чехії, Іспанії, Німеччини, серед інших країн – до США, Ізраїлю, Китаю, Індії. Водночас зменшилися поставки до Об’єднаних Арабських Еміратів, Франції, Італії, Нідерландів, Грузії, Ірану, Ісламської Республіки.

Найбільші експортні поставки здійснювались до Індії – 13,2% загального обсягу експорту (жири та олії тваринного або рослинного походження), Російської Федерації – 12,6% (механічні машини), Китаю – 8,2% (жири та олії тваринного або рослинного походження), Іспанії – 5% (жири та олії тваринного або рослинного походження, зернові культури), Єгипту – 4,3% (зернові культури).

У січні–вересні 2017р. з області експортовано жирів та олій тваринного або рослинного походження на суму 96 млн.дол., продуктів рослинного походження – на 84,7 млн.дол., машин, обладнання та механізмів; електротехнічного обладнання – на 54,7 млн.дол., готових харчових продуктів – на 24 млн.дол.

Імпорт товарів здійснювався з 68 країн-партнерів. У січні–
вересні 2017р. обсяг імпорту товарів із країн ЄС становив 90,1 млн.дол.
(50,7% загального обсягу) та збільшився в 1,6 раза проти січня–
вересня 2016р.

Імпортні поставки порівняно з січнем–вереснем 2016р. зросли
з Великої Британії, Білорусі, Бельґії, Німеччини, Польщі, США,
скоротилися – з Південної Африки, Словаччини, Туреччини, Франції.

Найбільші надходження здійснювались з Німеччини – 15,7% загального обсягу імпорту (механічні машини), США – 15,6% (засоби наземного транспорту, крім залізничного, механічні машини), Китаю – 11,8% (машини, обладнання та механізми; електротехнічне обладнання), Білорусі – 7,1% (мінеральні продукти, засоби наземного транспорту, крім залізничного), Великої Британії – 6,3% (засоби наземного транспорту, крім залізничного, механічні машини).

У січні–вересні 2017р. в область надійшло машин, обладнання та механізмів; електротехнічного обладнання на суму 81 млн.дол., засобів наземного транспорту, крім залізничного, – на 40,7 млн.дол., недорогоцінних металів та виробів з них – на 10,7 млн.дол., продукції хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості – на 9,6 млн.дол., полімерних матеріалів, пластмаси та виробів з них – на 8,1 млн.дол., мінеральних продуктів – на 7,7 млн.дол.

 

У січні–вересні 2017р. експорт послуг становив 19,1 млн.дол. США, імпорт – 13,1 млн.дол. Порівняно з січнем–вереснем 2016р. експорт зменшився на 9%, імпорт – на 30,4%. Позитивне сальдо становило 6 млн.дол. (у січні–вересні 2016р. – 2,2 млн.дол.).

Підприємства та організації області у січні–вересні 2017р. здійснювали зовнішньоторговельні операції послугами з партнерами 75 країн світу.

У січні–вересні 2017р. обсяг експорту послуг з країнами ЄС порівняно з відповідним періодом 2016р. зменшився на 1,1% і становив 3,4 млн.дол. (18% загального обсягу експорту). Імпорт послуг з цих країн зменшився на 63,2% і склав 3 млн.дол. (23,1% загального обсягу імпорту).

Найбільшою країною-партнером у зовнішній торгівлі послугами були США. Обсяг одержаних цією країною послуг становив 67,1% загального обсягу експорту, обсяг наданих послуг – 23,5% загального обсягу імпорту.

Серед партнерів-країн ЄС найбільшими споживачами послуг стали Німеччина (8,5% загального обсягу експорту), Франція (2,5%), Польща (2%). Серед імпортерів з країн ЄС – Німеччина (4,4% загального обсягу імпорту), Велика Британія (1,6%).

У січні–вересні 2017р. найбільші обсяги експорту припадали
на транспортні послуги, які займали 68,6% загального обсягу експорту, ділові послуги – 12,1%, послуги у сфері телекомунікації, комп’ютерні
та інформаційні – 10,1%.

Основу структури імпорту послуг у січні–вересні 2017р. складали ділові послуги, послуги з ремонту та технічного обслуговування, що
не віднесені до інших категорій, транспорті послуги, послуги, пов’язані
з подорожами.

Порівняно з січнем–вереснем 2016р. у загальному обсязі імпорту збільшилась частка послуг, пов’язаних з подорожами, – з 5% до 10,8%, натомість зменшилась частка ділових послуг із 55,9% до 49,2%, транспортних послуг – із 23% до 12,1%.

 

Споживчі ціни

Індекс споживчих цін в області у жовтні 2017р. порівняно
з попереднім місяцем становив 101,2%, з початку року – 111,8%.

На споживчому ринку в жовтні 2017р. ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 1,3%. Найбільше (на 16,8% та 15,8%) подорожчали яйця та сало. На 6,6–1,2% зросли ціни на молоко, морозиво, масло, сметану, кисломолочну продукцію, кондитерські вироби з цукру, рис, сири, хліб, м’ясо та м’ясопродукти. Водночас на 6,8–0,5% подешевшали цукор, фрукти, олія оливкова, овочі, мед, риба та продукти з риби, продукти переробки зернових.

Ціни на алкогольні напої, тютюнові вироби зросли на 0,4%
за рахунок подорожчання тютюнових виробів на 1,3%.

Одяг і взуття подорожчали на 3,1%, зокрема взуття – на 3,5%, одяг – на 2,9%.

Зростання цін на транспорт у цілому на 1,7% відбулося в основному
за рахунок подорожчання палива та мастил на 3,4%. Разом з тим відбулося здешевлення перевезень залізничним пасажирським транспортом на 5,6%.

У сфері зв’язку ціни зросли на 1,9%, що пов’язано з подорожчанням місцевого телефонного зв’язку на 6,7% та мобільних телефонів – на 1,5%.

Зростання цін у сфері охорони здоров’я на 1,1% спричинено підвищенням цін на фармацевтичну продукцію на 1,5%.

Ціни у сфері відпочинку та культури зросли на 1,3% в основному через подорожчання туристичних послуг на 12%.

 

 

Головне управління статистики у Кіровоградській області

Похожие материалы

Добавить комментарий

  __     ___    ______    __    ________ 
/'_ `\ /'___`\ /\ ___\ /'_ `\ /\_____ \
/\ \L\ \ /\_\ /\ \ \ \ \__/ /\ \L\ \ \/___//'/'
\/_> _ <_ \/_/// /__ \ \___``\ \ \___, \ /' /'
/\ \L\ \ // /_\ \ \/\ \L\ \ \/__,/\ \ /' /'
\ \____/ /\______/ \ \____/ \ \_\ /\_/
\/___/ \/_____/ \/___/ \/_/ \//

Введите код, изображенный в стиле ASCII-арт.

Все права на материалы, опубликованные на сайте, охраняются в соответствии с законодательством Украины, в том числе, об авторском праве и смежных правах. Использование материалов газеты "Онуфриевские Вести" разрешается при наличии ссылки. Для интернет-изданий обязательна гиперссылка на http://onufrievka.com.ua, открытая для поисковых систем. Редакция интернет-газеты "Онуфриевские Вести" может не разделять мнений и взглядов автора, высказанных в статье, на форуме, в комментариях и других ресурсах сайта. Точка зрения, представленная в публикации, принадлежит исключительно ее автору. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.

Copyright © 2011-2015