Підстави припинення трудового договору

Аватар пользователя Официальный источник

В межах всеукраїнського право просвітницького проекту «Я МАЮ ПРАВО!», завданням якого є забезпечення українців інформацією про права, гарантовані їм Конституцією і законами України з метою підвищення правової освіченості та правової свідомості громадян щодо підстав припинення трудового договору, консультує головний спеціаліст відділу «Онуфріївське бюро правової допомоги» Артем Малолітко.

Підставами для припинення Трудового договору (далі ТД) згідно зі ст. 36 КЗпП можуть бути:

 • угода сторін;
 • закінчення терміну договору, крім випадків, коли трудові відносини фактично тривають і жодна зі сторін не поставила вимоги про їх припинення;
 • призов або вступ працівника на військову службу, направлення на альтернативну службу;
 • розірвання трудового договору за ініціативою працівника, власника або уповноваженого ним органу, або на вимогу профспілкового чи іншого уповноваженого на представництво трудовим колективом органу;
 • переведення працівника за його згодою на інше підприємство, в установу чи організацію або перехід на виборну посаду, відмова працівника від переведення в іншу місцевість разом із підприємством, установою, організацією, а також відмова від продовження роботи у зв’язку зі зміною умов праці;
 • набуття законної сили вироком суду, яким працівника засуджено (крім випадків умовного засудження і відстрочки виконання вироку) до позбавлення волі, виправних робіт не за місцем роботи або до іншого покарання, яке включає можливість продовження даної роботи; підстави, передбачені контрактом.

Підставою для розірвання ТД (п. 1 ст. 36 КЗпП) є припинення його за згодою сторін (але це не те саме, що розірвання ТД за ініціативою працівника або адміністрації). Особливості такого звільнення полягають у тому, що при звільненні на цій підставі потрібне спільне волевиявлення сторін, спрямоване на припинення трудових відносин у вказаний термін. Тобто припинити ТД відповідно до п. 1 ст. 36 КЗпП можна в будь-який час після досягнення згоди між роботодавцем та працівником. За згодою сторін може припинятися, як строковий договір, так і ТД, укладений на невизначений термін.

Дострокове припинення строкового ТД відповідно до п. 1 ст. 36 КЗпП відбувається тоді, коли відсутні підстави дострокового розірвання ТД, але є бажання та домовленість сторін.

Але є деякі переваги звільнення за згодою сторін саме для працівника. Так, окрім відсутності необхідності попереджати про своє звільнення за два тижні, виникає право реєстрації в центрі зайнятості з подальшим отриманням допомоги з безробіття, починаючи з 8-го дня після звільнення. До речі, відповідно до п. 3 ст. 22, п. 4 ст. 23 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття» від 02.03.2000 р., звільненим за власним бажанням без поважних причин при своєчасній реєстрації в центрі зайнятості допомога з безробіття сплачується лише з 91-го дня.

Негативним моментом для працівника при звільненні за згодою сторін є те, що при припиненні ТД за угодою сторін на підставі п. 1 ст. 36 КЗпП можливості відкликання працівником своєї заяви не передбачено, на відміну від звільнення за власним бажанням.

Звільнення працівника також може відбуватися:

 • з ініціативи працівника;
 • у разі переведення працівника з одного підприємства на інше за погодженнями між їх керівниками;
 • у разі переходу на виборну посаду; розірвання ТД з ініціативи власника або уповноваженого ним органу;
 • у разі призначення пенсії за віком або за вислугу років, а також у зв’язку зі смертю працівника.

Працівник має право за власною ініціативою розірвати ТД, укладений на невизначений термін, попередивши про це письмово роботодавця за два тижні. Без цього попередження працівник має право вимагати звільнення у випадках, передбачених абзацом 1 ст. 38 КЗпП, а саме:

 • переїзд на нове місце проживання (до заяви додається паспорт із відміткою про зняття з реєстрації);
 • переведення дружини або чоловіка на роботу в іншу місцевість (до заяви додається довідка про переведення подружжя на нове місце роботи);
 • вступ до навчального закладу (до заяви додається довідка з навчального закладу);
 • неможливість проживання в даній місцевості (медичний висновок); вагітність (медичний висновок);
 • догляд за дитиною-інвалідом (довідка з медичної установи); догляд за хворим членом сім’ї (відповідна довідка);
 • вихід на пенсію;
 • прийняття на роботу за конкурсом.

Цей перелік не є вичерпним, залежно від обставин у кожному окремому випадку поважними можна вважати й інші причини.

Заборонено звільняти згідно з п. 1 ст. 40 КЗпП: 

 • вагітних жінок;
 • жінок, які мають дітей віком 3–6 років за наявності відповідного медичного висновку; одиноких матерів, які мають дітей віком до 14 років або дітей-інвалідів (ст. 184 КЗпП);
 • батьків, які виховують дітей без матері, а також опікунів та піклувальників (ст. 186-1 КЗпП);
 • протягом року після закінчення терміну, на який обирався склад профспілкового органу — працівників, які обиралися до його складу (ст. 252 КЗпП).

Навіть при ліквідації підприємства, установи, організації вищезгадані категорії громадян (ст. 184, 186-1 КЗпП) повинні бути обов’язково працевлаштовані.

Відповідно до ст. 42 КЗпП при скороченні чисельності або штату підприємства у зв’язку зі змінами в організації виробництва і праці переважне право на залишення на роботі мають працівники з вищою кваліфікацією і продуктивністю праці (про що свідчать освіта, кваліфікаційний розряд, винаходи та раціоналізаторські пропозиції тощо), що є головною підставою для цього. Водночас за рівної продуктивності праці перевагу слід надавати:

 • сімейним — при наявності двох або більше утриманців;
 • особам, в сім’ях яких немає інших працівників з самостійним заробітком;
 • працівникам із тривалим безперервним стажем роботи;
 • працівникам, які навчаються без відриву від виробництва;
 • учасникам бойових дій;
 • працівникам, які отримали на роботі трудове каліцтво тощо.

 

Щоб отримати більш детальну консультацію чи роз’яснення можна звертатися до Онуфріївського бюро правової допомоги за адресою: сел. Онуфріївка, вул. Графа Толстого, 68, тел. (05238)-2-00-50.

Для цілодобового доступу громадян до безоплатної правової допомоги діє єдиний телефонний номер 0800-213-103.

Похожие материалы

Добавить комментарий

  _     __    __ __    ______   __ __   
/' \ /'_ `\ /\ \\ \ /\ ___\ /\ \\ \
/\_, \ /\ \L\ \ \ \ \\ \ \ \ \__/ \ \ \\ \
\/_/\ \ \/_> _ <_ \ \ \\ \_ \ \___``\ \ \ \\ \_
\ \ \ /\ \L\ \ \ \__ ,__\ \/\ \L\ \ \ \__ ,__\
\ \_\ \ \____/ \/_/\_\_/ \ \____/ \/_/\_\_/
\/_/ \/___/ \/_/ \/___/ \/_/

Введите код, изображенный в стиле ASCII-арт.

Все права на материалы, опубликованные на сайте, охраняются в соответствии с законодательством Украины, в том числе, об авторском праве и смежных правах. Использование материалов газеты "Онуфриевские Вести" разрешается при наличии ссылки. Для интернет-изданий обязательна гиперссылка на http://onufrievka.com.ua, открытая для поисковых систем. Редакция интернет-газеты "Онуфриевские Вести" может не разделять мнений и взглядов автора, высказанных в статье, на форуме, в комментариях и других ресурсах сайта. Точка зрения, представленная в публикации, принадлежит исключительно ее автору. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.

Copyright © 2011-2015